THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ VIỆT –ANH THÔNG DỤNG

COMMON VIETNAMESE IDIOMS

COMMON VIETNAMESE IDIOMS

THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ VIỆT – ANH THÔNG DỤNG
THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ VIỆT –ANH THÔNG DỤNG
Ăn cháo đá bát : Eaten bread is soon forgotten
Ăn để sống , chứ sống không để ăn : Live not to eat,but eat to live
Ba chìm bảy nổi chin lênh đênh : Live a life marked by ups and downs
Ba hoa chích chòe : Shoot one’s mouth off ( about s.th)
Cá nằm trên thớt : Struggle like a fish out of water
Cái nết đánh chết cái đẹp : Beauty is only deep
Dậm chân tại chỗ : Make no headway
Dốt hay nói chữ : The less people think the more they take
Gieo gió thì gặp bão : Sow the wind and reap the whirlwind
Giữ mồm giữ miệng : Keep a still tongue in one’s head .
 


tham khảo thêm bài viết tại thư viện ielts-hcm nhé !

Tác giả bài viết: ieltshcm

Nguồn tin: ILTS Co., Ltd