SPEAKING PART I-TOPIC:STUDY/ NOUNS-VERB-IDIOMS RELATED

SPEAKING PART I-TOPIC:STUDY

SPEAKING PART I-TOPIC:STUDY

TIPS SPEAKING PART I về môt số chủ đề thường gặp trong IELTS SPEAKING test! IELTSHCM đã cung cấp thêm cho các bạn 1 số từ vựng và các thành ngữ của IELTS! các bạn tham khảo và luyện tập thêm nhé!!
TIPS SPEAKING PART I về môt số chủ đề thường gặp trong IELTS SPEAKING test!
IELTSHCM đã cung cấp thêm cho các bạn 1 số từ vựng và các thành ngữ của IELTS!
các bạn tham khảo và luyện tập thêm nhé!! 

tham khảo thêm nhiều bài tập IELTS tại thư viện ieltshcm nhé!

Tác giả bài viết: ieltshcm

Nguồn tin: ILTS Co., Ltd